A Délvidéki Tényfeltáró Csoport jelentése

 

 

Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusa 1999. november 4-én egyhangúlag megszavazta a Szerbia demokratizálásáról szóló S. 720-as törvényjavaslatot, amelynek 502. szakasza a délvidéki magyarság helyzetének méltányos rendezését sürgeti. A szakasz rendelkező részében a Szenátus négy pontban megfogalmazva felhívja az Egyesült Államok elnökét, hogy:

1.ítélje el bármely etnikai csoport üldözését, fenyegetését és megfélemlítését Jugoszláviában, melyek rendszerint az erőszakos tisztogatások előzményei,

2.fejezze ki mély aggodalmát a vajdasági magyar kisebbség ellen irányuló fenyegetésekről, megfélemlítésekről és erőszakos cselekményekről szóló jelentések miatt,

3.szólítsa fel a külügyminisztert, hogy rendszeresen figyelje a vajdasági magyarok helyzetének alakulását,

4.Hívja fel az Egyesült Államok NATO-szövetségeseit, hogy bármely, Koszovó jövőbeni státusáról szóló tárgyaláson kiemelt figyelmet szenteljenek a vajdasági magyar közösség és a tartományban élő más kisebbségek jogainak megfelelő garanciákkal történő biztosítására, beleértve a választott vezetőikkel az autonómiára vonatkozó javaslatukról szóló tanácskozásokat.

 

A törvényjavaslat ezután a képviselőház külügyi bizottsága elé kerül, és nincs kizárva, hogy azt még a jelen ülésszak vége előtt el is fogadja. Eközben a délvidéki magyarság megfélemlítése, fenyegetése és üldözése, Kis-Jugoszláviának a NATO által való bombázása óta, tovább fokozódik.

 

Az utóbbi fél évben, a VMDP emberjogi bizottságához eljutó jelentések szerint, tizenegy alkalommal történtek erőszakos cselekmények a magyarok ellen. Július 17-én a gombosi fürdőben Banjac Dragan karavukovói nyugalmazott őrnagy minden ok nélkül rátámadott Sörfőző Ferencre, a helyi magyarság egyik vezetőjére, a hódsági önkormányzat tagjára, és tartós sérülést okozott neki. Egy héttel később pedig kirabolták a moholi templomot.  Augusztus 24-én Csonoplyán Pető István házába szerb fiatalok tolakodtak be, megzavarva a család két fiatalabb tagjának születésnapi buliját. A hívatlan vendégek nemcsak arra formáltak jogot, hogy kedvükre lakmározzanak, hanem az egyik nővendéget megpróbálták megerőszakolni. Mire a rendőrök a helyszínre értek, a szerb fiatalok elmenekültek. Jegyzőkönyvet nem vettek fel, és nem eredtek a randalírozók nyomába. Ezen felbátorodva a csapat újra visszatért és fenyegetőzni kezdett: „Mit kerestek még itt, ti magyarok, miért nem mentek már el!”, majd beverték a bejárat és az ablak üvegeit, összetörték a befőttesüvegeket, leszaggatták az esőcsatornát. A rendőrség csak akkor indított vizsgálatot, miután a VMDP elnöke, Ágoston András a nyilvánosság előtt követelte az eset tisztázását. Végül csak az egyik tettes, Pejovics Dragan ellen indítottak szabálysértési eljárást.

 

Később, szeptember 28-ától november 9-éig felgyorsultak az erőszakos cselekmények a Délvidéken. Ebből az időszakból szám szerint nyolc esetről tudunk:

-    1999. szeptember 28-án Bezdánban az általános iskola sportpályáján Mihajlovics Ljubomir, Baranyából Vajdaságba menekült szerb férfi, akiről tudni vélik, hogy Koszovón is teljesített rendőri szolgálatot, agyba-főbe verte Horváth Ákos általános iskolai tanulót. A tettes beismerte tettét és a rendőrség bűnvádi feljelentést tett ellene,

-    1999. október 3-án Temerinben az I. L. Ribar utcában egy járeki és két szöregi fiatalember minden ok nélkül brutálisan összeverte és megrugdosta Dore Győzőt nyolcadik osztályos tanulót,

-    1999. október 11-ére virradóra ismeretlen tettesek kidöntötték az újvidéki Futaki úti katolikus temető katonai részében korábban elhelyezett beton emlékkeresztet. Ezen a helyén tartják megemlékezéseiket az újvidéki magyar politikai és társadalmi szervezetek az 1944-ben kivégzett több, mint ezer magyarról.

-    1999. október 23-án ismeretlen tettesek feldúlták a kupuszinai temetőt, leszedték a kripták és síremlékek értékesíthetőnek vélt részeit, majd miután a temetőcsősz rajtuk ütött, zsákmányukat szétszórva kereket oldottak.

-    1999. október 24-én a temerini főutcán két szerbül beszélő fiatalember megtámadta és brutálisan megverte Korsós Csongor középiskolai tanulót, aki kórházi kezelésre szorult. A rendőrség a tetteseket őrizetbe vette, mire ők azt állították, hogy „tévedésből” verték meg áldozatukat.

-    1999. október 31-én a temerini M1 diszkóklub utcájában Jovica Mitrovics villanyszerelő minden ok nélkül rátámadt Nagy Zoltán helyi lakosra, és eltörte orrcsontját, majd elmenekült a helyszínről.

-    1999. november 1-ére (Mindenszentekre) virradóra a Futaki úti temetőben az október folyamán Újvidék város elöljárósága által részben helyreállított emlékkereszteket ismeretlen tettesek ismét kidöntötték.

-    1999. november 9. Az esti órákban álarcos banditák megtámadták az észak-bácskai Tótfalu plébániáját, súlyosan bántalmazták Utasi Jenő plébánost, Kecskés Maconkai Ferenc nyugalmazott plébánost, Utasi atya édesanyját, valamint a védelmükre kelő női alkalmazottat.  A Kecskés Maconkai gyűjteményből több értékes festményt raboltak el, és magukkal vitték a kezük ügyébe kerülő készpénzt is.

 

A fentiekben felsorolt esetek lajstroma valószínűleg nem teljes. A Délvidéken megjelenő Hírlap alapján lejegyzettek minden bizonnyal csak egy részét képezik a magyarok megfélemlítéseinek, mivel a többség nem akar, vagy nem mer beszámolni az ellene elkövetett atrocitás(ok)ról. A Délvidéki Tényfeltáró Csoport ígéri, hogy a jövőben is közzétesz minden birtokába kerülő bizonyítékot a délvidéki testvéreink ellen elkövetett bűntényekről.

 

 

 

                 

                     Bácskai Ostoros Béla (DTCs)