Értelmiségiek felhívása a Magyar Köztársaság valamennyi polgárához

Az elmúlt időszakban a hazai politikai életben és a médiumokban olyan vélemények jelentek meg, melyek tartalmukban, formájukban és stílusukban a legélesebb ellentétben állnak a rendszerváltozás alapvető értékeivel, a polgári demokrácia és a jogállam normáival.
Ebben a helyzetben szükségesnek tartjuk leszögezni: hazánk, a Magyar Köztársaság demokratikus jogállam, melynek törvényei jogegyenlőséget és szabadságot biztosítanak valamennyi állampolgárának és törvényes politikai szervezetének. Elítéljük azokat a törekvéseket, melyek demokráciánk alapjait és működését kül- és belföldön egyaránt kétségbe vonják, és önző pártpolitikai célok érdekében alaptalan vádakat fogalmaznak meg az ország vezetésének jogszerűségét és demokratikus jellegét illetően.
Különösen sürgetőnek tartjuk olyan sajtóetika érvényesülését, mely nemcsak a politikailag elkötelezett újságírók szabadságát biztosítja, hanem azokét is tiszteletben tartja, akiket szélsőséges támadások személyi jogaikban sértettek. Fontosnak tartjuk továbbá a demokratikus magyar állam elvitathatatlan méltóságának elismerését is.
Kérjük a politikai és a szellemi közélet résztvevőit, hogy demokratikus államunk oly szükséges erkölcsi, jogi és szakmai megerősítése érdekében saját indulataik túlzásaival szemben a tényeket és azok józan értékelését helyezzék előtérbe.
Ne engedjük meg, hogy a szenvedélyek felkorbácsolása, alaptalan vádak és nyílt uszítás következtében semmivé legyen a kölcsönös felelősségvállalás azon helyes és érvényes célkitűzése, melyre egy évtizeddel ezelőtt demokratikus társadalmunkat alapoztuk.

Budapest, 2001. május

Aknay János képzőművész, Albert Gábor író, Andrási Attila rendező, Balás Piri László, a TIB alelnöke, Bedő György könyvkiadó, Bereznai Péter képzőművész, Boros Ildikó szobrász-restaurátor művész, Buda Béla pszichiáter, Czettler Antal történész, Cseh Tamás, Csontos János publicista, Deim Pál festőművész, Dinnyés József zeneszerző előadóművész, Doncsev András szerkesztő, Döbrentei Kornél költő, Engelmayer Ákos egyetemi oktató, volt varsói nagykövet, Fehér Béla író, Fodor András egyetemi docens, Hámori József akadémikus, Hegedűs Tamás közgazdász, Jankovics Marcell filmrendező, Kahler Frigyes jogtörténész, Kapronczay Károly történész, Karsai Béla vállalkozó, Kévés György építész, Kligl Sándor szobrászművész, Kő Pál szobrász, egyetemi tanár, Körmendy Zsuzsanna irodalmi szerkesztő, Kőrösi Zoltán szerkesztő, Kubassek János geográfus, László Csilla pszichológus, László Lajos egyetemi docens, Liszkay Gábor jogász, Locsmándi Béla ügyvéd, Löffler Tibor politológus, Makovecz Imre építész, Mansfeld László, Marshall László költő, Medgyesy Balázs egyetemi oktató, Melocco Miklós szobrászművész, Mezei Balázs filozófus, Mezey Katalin költő, kiadóvezető, Molnár Attila
Károly szociológus, Molnár Károly építész, Müller Ferenc egyetemi tanár, Nemeskürty István, Oláh János író, a Magyar Napló főszerkesztője, Párdányi Miklós gimnáziumi igazgató, Pintér István fizikus, Pósa Zoltán író, költő, Ránky Miklós mérnök, Regéczy-Nagy László, a TIB elnöke, Rér Éva újságíró, Szalay Miklós fizikus, Szent-Imrey Tamás pszichológus, Szentirmay József építész, Tellér Gyula szociológus, Toót H. Zsolt szerkesztő, Tóth Gy. László politológus, publicista, Tőkéczki László történész, Varga Károly szociológus, Veres Sándor pszichológus, Zétényi Zsolt ügyvéd